• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết 02 thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh và tổng kết cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh

30-3-2024
Sáng 29/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 và tổng kết triển khai cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo và các thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh. Tham dự tại điểm cầu các địa phương có lãnh đạo UBND và thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND và thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án các xã, phường, thị trấn.

Điểm cầu các huyện, thành phố.

Tại điểm cầu huyện Đăk Glei.
 

Tại điểm cầu huyện Đăk Glei có đồng chí Y Thanh - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các thành viên BCĐ Đề án 06 huyện; lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật.
Qua 2 năm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt, hiệu quả, các nhiệm vụ trọng tâm của đề án cơ bản được duy trì, bảo đảm đúng tiến độ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành trước hạn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa đảm bảo thống nhất, hiệu quả.
Toàn tỉnh thu nhận 347.877 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử đạt 82.6%, đã kích hoạt thành công 248.007 tài khoản định danh điện tử; 100% TTHC được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; 100% hồ sơ TTHC của tỉnh được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hơn 80% TTHC của tỉnh đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được nâng cao so với thời điểm chưa triển khai Đề án 06; 100% các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông qua việc triển khai biểu mẫu tương tác; tại phần thông tin chung của hồ sơ nộp dịch vụ công trực tuyến, người nộp hồ sơ không cần điền lại các thông tin đã có trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử tương đối cao bình quân cả nước…
Công tác tuyên truyền về các nội dung của Đề án 06 được quan tâm triển khai thực hiện, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong công cuộc chuyển đổi số cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng.
Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và rút ra bài học kinh nghiệm sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2024.
Theo đó, sẽ tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, vướng mắc đã được chỉ ra; phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, gắn với cơ chế phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian; giao chỉ tiêu, lộ trình cụ thể, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc; hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội; thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tổ chức rà soát, làm sạch, cập nhật các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tuyên truyền phổ cập đăng ký, sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 và các tiện ích của VneID;...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 tỉnh kết luận hội nghị.

 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian qua.
Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được; đồng thời khắc phục nhưng tồn tại hạn chế trong thời gian qua, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và nhiệm vụ Tổ công tác Đề án 06 nói riêng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tăng cường công tác chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, tiến độ.
Chủ động rà soát, đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất các giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.
Tăng cường công tác tuyên tuyền về Đề án 06, đặc biệt là ứng dụng định danh điện tử - VNeID, Căn cước công dân gắn chíp; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích từ Đề án 06, nhất là khả năng thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử.
Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét đảm bảo các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh và đảm bảo kinh phí phục vụ thực hiện Đề án 06, nhất là: đồng bộ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm xây dựng hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; kết nối hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu.
Tập trung nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử, bảo hiểm, giáo dục…; triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên các lĩnh vực, nhất là trong thanh toán viện phí, học phí, trợ cấp bảo hiểm xã hội; đẩy mạnh chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt; tiếp tục triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình Đề án 06 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 3765/KH-TCT ngày 01/11/2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; tập trung triển khai những mô hình đã đảm bảo điều kiện, mô hình miễn phí, mô hình tạo ra giá trị thiết thực đảm bảo theo tiến độ, lộ trình đã đề ra.
Tiếp tục làm sạch dữ liệu chuyên ngành, như: thuế, bảo hiểm xã hội, hội viên các hội, đoàn thể, dữ liệu an sinh xã hội...; chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung thông tin phục vụ đồng bộ, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu để kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu dân cư...; thu thập, cập nhật thông tin người lao động, người nghèo, cận nghèo, người có công và cập nhật dữ liệu trẻ em đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Lao động - TBXH; tiếp tục triển khai số hóa hồ sơ dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh và đề xuất Bộ Tư pháp, Bộ Công an để đồng bộ các dữ liệu đã số hóa với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm sạch, chuẩn hóa trong năm 2024; đồng thời duy trì hoạt động Tổ công tác thực hiện Đề án 06 các cấp đảm bảo hiệu quả; kịp thời đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 

Tin, ảnh: Minh Đức - Y Đông


Tác giả: dakplo
Nguồn:http://dakglei.kontum.gov.vn/ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng trước : 343
Năm 2024 : 1.290
LIÊN KẾT