• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei.

Sáng ngày 09/11/2023, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc và đoàn công tác của tỉnh đã có buổi đi kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei. Cùng đi với đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Về phía huyện Đăk Glei có đồng chí Y Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Dân tộc, Phòng Lao động - TB&XH, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên - Môi trường; Phòng Văn hóa - Thông tin.

Về phía xã Đăk Plô có đồng chí Y Nghệ - HUV, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Vinh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí A Hà - Phó chủ tịch UBND xã, các ban ngành đoàn thể xã Đăk Plô.

Trước khi làm việc với UBND xã Đăk Plô đoàn công tác đã đi khảo sát, nắm tình hình các hộ gia đình sản xuất chăn nuôi, hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất, hộ gia đình cải tạo vườn tạp tại thôn Đăk Boók xã Đăk Plô. Tại đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới thôn cần thực hiện xây dựng mô hình trồng thí điểm 500 cây cà phê xứ lạnh, mô hình trồng lúa nước 2 vụ và mô hình trồng cam phát triển kinh tế. Kiểm tra việc triển khai nguồn vốn hỗ trợ từ các CTMTQG trên địa bàn xã Đăk Plô; việc triển khai hoạt động tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững và vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn; công tác giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; việc hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, hộ khó khăn; chất lượng giáo dục và việc triển khai chương trình sức khỏe học đường, dinh dưỡng học đường.  

Đoàn công tác của tỉnh và huyện kiểm tra thực tế tại thôn Đăk Boók- xã Đăk Plô.

Theo UBND xã Đăk Plô báo cáo, tổng kinh phí sửa chữa công trình thủy lợi Đăk Plô là 34 triệu đồng, đến nay đã giải ngân xong; kinh phí duy tu sửa chữa công trình nước sinh hoạt 68 triệu đồng, đến nay đang thực hiện 90% khối lượng công việc. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đã triển khai mô hình chăn nuôi trâu giống sinh sản với tổng kinh phí 330 triệu đồng, đến nay đã thực hiện xong công tác đấu thầu, đang thực hiện các bước tiếp theo; Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn với tổng kinh phí 16,5 triệu đồng, thực hiện được 50%, ước đến tháng 12 sẽ thực hiện hoàn thành 100%. Dự án hỗ trợ việc làm bền vững có tổng kinh phí 33 triệu đồng, đang thực hiện 50%, ước đến tháng 12 sẽ thực hiện đạt 100%. Đối với Dự án mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, mua sắm máy cắt cỏ, máy tuốt lúa có kinh phí 260 triệu đồng, đang trình cơ quan chuyên môn thẩm định, chuẩn bị tổ chức đấu thầu. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, trồng sâm dây có tổng kinh phí 208 triệu đồng, đến nay đã trình cơ quan chuyên môn thẩm định, đang thực hiện quy trình đấu thầu, ước thực hiện đến tháng 12/2023 giải ngân 100%. Đến nay, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 31.750.000 đồng/người/năm, phấn đấu cuối năm 2023 đạt 34.750.000 đồng/người/năm. Đến thời điểm hiện nay, xã Đăk Plô đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới.  Đối với công tác triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, hiện nay xã Đăk Plô xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, từng bước tăng thu nhập cho người dân, giúp dân thoát nghèo bền vững tại các thôn như: Trồng mới 40ha cây hồng đẳng sâm với 208 hộ tham gia; mô hình trồng 2 sào cây mít Thái 2 hộ/100 cây tại thôn Đăk Book; mô hình nuôi ong lấy mật; mô hình trồng lúa nước; mô hình trồng bắp…Đối với công tác xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn, qua công tác nắm tình hình, toàn xã còn 4 hủ tục, phong tục không còn phù hợp như: Tục cõng củi hứa hôn; cúng ốm đau và khấn cầu thần linh; kiêng cử cái chết xấu và tục kiêng kỵ vật nuôi phóng uế, đẻ con ở bên dưới, bên trong kho thóc. Hiện nay, có 421 hộ gia đình cam kết thực hiện xóa bỏ các hủ tục và phong tục không còn phù hợp nêu trên và đã thực hiện xóa bỏ đạt khoảng trên 90% so với trước khi cam kết.

Đồng chí Lê Văn Vinh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã báo cáo các chương trình MTQG trên địa bàn xã.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo các sở, ngành  của tỉnh đã trao đổi, phân tích tình hình khó khăn, hạn chế của huyện trong xây dựng NTM và đưa ra nhiều giải pháp nhằm giúp huyện tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra. 

Đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, huyện, xã phát biểu ý kiến.

Đồng chí Y Thanh - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc ghi nhận một số kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” và xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn xã. Một số dự án trong báo cáo không thấy vướng mắc gì nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện; công tác giải ngân một số nội dung, dự án còn thấp. Đối với dự án trồng sâm Ngọc Linh không triển khai được, đề nghị UBND huyện Đăk Glei hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện; mô hình trồng lúa 2 vụ triển khai từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa được nhân rộng, đề nghị chính quyền địa phương cần triển khai nhân rộng, đưa các loại giống có năng suất cao vào canh tác. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù xã Đăk Plô là xã biên giới, đi lại khó khăn nhưng việc thực hiện các mục tiêu đăng ký đều đạt được ở mức khá; các chương trình, dự án, tiểu dự án triển khai hiệu quả, đời sống người dân được nâng lên. Đồng chí đề nghị, UBND huyện Đăk Glei chỉ đạo, kiểm tra công tác giáo dục trên địa bàn huyện trong việc triển khai các đồ dùng dạy học để có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh; xã Đăk Plô cần phục hồi, phát triển cây dược liệu, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở địa phương và mạnh dạn phát triển đàn trâu, bò; tận dụng các ao hồ để nuôi trồng thủy sản; cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” và xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp; nghiên cứu kỹ các văn bản, hướng dẫn các cấp về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các sở, ngành tăng cường theo dõi, hướng dẫn các địa phương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Nhân dịp Đoàn công tác của tỉnh đến thăm, kiểm tra thực tế tại thôn Đăk Book, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc tặng quà cho già làng và một số hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thôn Đăk Book.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, trao tặng quà  cho già làng và các gia đình chính sách tại thôn Đăk Boók

Tin, ảnh: Minh Đức - Y Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: dakplo
Nguồn:http://dakglei.kontum.gov.vn/ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng trước : 343
Năm 2024 : 1.290
LIÊN KẾT